Akkoord voor Houtfederatie VVNH en NBvT

By 23 maart 2017Nieuws

De leden van de VVNH en de NBvT stemden gisteren in met de plannen voor het oprichten van een federatie en met het daarvoor opgestelde businessplan. De federatie bundelten behartigt in eerste instantie de houtbelangen van de initiatiefnemers. In de toekomst wil de organisatie de slagkracht van de gehele houtsector benutten om de kansen die de biobased economie de sector biedt optimaal te benutten.

Importerende en distribuerende houthandelaren en timmerfabrikanten gaven gisteren hun akkoord tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).
De afgelopen maanden schreven de beide besturen, begeleid door bureau Berenschot, het businessplan voor de federatie. Met de goedkeuring van de leden wordt het nu geïmplementeerd. Zo worden op korte termijn de statuten opgesteld en de naam voor de federatie bepaald, maar de doelstellingen en het beleid, oftewel de kern van de federatie, zijn inmiddels al uitgebreid besproken en vastgesteld.

De federatie zet zich in voor de toepassing van 5% meer hout in de bouw in 2020. Bovendien moet duurzaam geproduceerd hout de norm worden in Nederland in eveneens 2020. De federatie wil daarbij fungeren als hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten in Nederland.

“We hebben het tij mee. Hernieuwbare grondstoffen en hout en houtproducten in het bijzonder hebben de toekomst. Of het nu gaat over het bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering of over het circulair maken van de economie, de houtsector levert met haar producten een belangrijke bijdrage”, zegt Wirt Groen, voorzitter van de VVNH.
“Met het eerder ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout tijdens de Nationale Klimaattop vorig jaar oktober en het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord op 24 januari jl. hebben we een goede basis voor het uitvoeren van het federatiebeleid gelegd”, aldus NBvT-voorzitter Marco Wijma.

Collega-brancheorganisaties in de houtsector worden uitgenodigd om zich bij de federatie aan te sluiten, de krachten te bundelen en de kansen die de biobased economie biedt samen te verzilveren.

Bron: www.houtwereld.nl