Bouw is best presterende sector!

By 25 augustus 2016Nieuws

De bouw zit flink in de lift. De afgelopen drie maanden groeide de bouw 6,4 procent sneller dan een jaar geleden, meldt het CBS. In één klap is het daarmee de best presterende secor van de economie.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mullingen: ‘Het optimisme over het aannemen van nieuwe werknemers is in jaren niet zo hoog geweest in de sector. Ook het aantal vacatures blijft toenemen. Wat ook opvalt is dat er nu steeds meer bouwondernemingen zijn die aangeven dat ze het moeilijk vinden om gekwalificeerd personeel te vinden en dat dit ze soms zelfs remt in de bedrijfsvoering.’

Toekomstige productie
Een kleine kanttekening bij de positieve cijfers, is dat de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend niet doorzet. Die vergunningen zijn een goede indicatie voor toekomstige bouwactiviteiten en dat zou kunnen betekenen dat ook de groei niet doorzet.

Baanverlies
Waar nu de cijfers goed zijn, kampte de bouwsector de afgelopen jaren met een gigantisch verlies van ruim honderdduizend banen. Ondanks een groeiend aantal vacatures, gaat de (her)instroom in de sector moeizaam. ‘Daar is nog een wereld te winnen voor de werkgevers. Bijscholing kan een hele goede manier zijn om mensen weer op niveau te krijgen’, zegt Volgens Janna Mud, sectorhoofd van FNV Bouw. De instroomproblemen gelden vooral voor oudere werklozen.

Op 31 januari 2017 loopt de huidige bouw-cao af. Reden voor de FNV om zich goed te bezinnen op het centrale arbeidsvoorwaardenbeleid, hand in hand met de achterban. ‘We zullen zeker voorstellen doen tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De bouw kon van oudsher de motor van de economie. Je ziet dat als de bouw goed gaat, ook andere sectoren aantrekken, dus het kan een heel goed teken zijn.’

Bron: www.bnr.nl