Bouw is grootste stijger!

By 28 november 2016Nieuws

De omzet in de bouw blijft groeien. Met een toegevoegde waarde die 9,5 procent hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar, bleek de bouw in het derde kwartaal de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. Het vertrouwen van ondernemers is groter dan ooit. Zo zijn de bouwondernemers onder meer positief over de werkgelegenheid, aldus het CBS.

STIJGING

Al acht kwartalen achtereen groeit de omzet en bouwondernemers verwachten dat die stijging aanhoudt. Er werden meer bestaande woningen verkocht en nieuwe woningen opgeleverd. Ook de indicatoren voor toekomstige bouwactiviteiten zijn positief: het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen en de ontwerpopdrachten aan architecten in de woningbouw namen toe. Kleine kanttekening is wel dat de omzet in de grond-, wegen- en waterbouw licht kromp.
De omzet in de bouw pluste dit kwartaal met 8,6 procent. Vooral kleine bedrijven, tot tien werkzame personen, zagen hun omzet toenemen. Vergeleken met het derde kwartaal van 2015 ging hun omzet er met ruim 15 procent op vooruit. Bij middelgrote ondernemingen, met tien tot honderd werknemers, vermeerderde de omzet gemiddeld met 10,9 procent. Grote firma’s met meer dan honderd mensen op de loonlijst behaalden met een omzetstijging van 2,9 procent de laagste groei. Vorig kwartaal bedroeg dit nog 5,6 procent.

Bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) noteerden in het derde kwartaal gemiddeld een omzetstijging van 13,4 procent.
Het aantal faillissementen in de bouw zakte in het derde kwartaal opnieuw licht en kwam uit op 133. Dat is het laagste aantal in jaren. In de burgerlijke en utiliteitsbouw gingen 66 firma’s failliet; in het derde kwartaal waren dat er 51. Het aantal faillissementen nam iets toe in de projectontwikkeling (van 7 naar 13) en in de grond-, wegen- en waterbouw (van 5 naar 10).

Bron: www.houtwereld.nl