Consument laat meer verbouwen!

By 2 november 2016Nieuws

De cijfers van het CBS tonen aan dat de gemiddelde Nederlander meer consumeert en vaker grotere aankopen doet. De Klussenier constateert dat ook de behoefte om te verbouwen is toegenomen. De consument doet vaker een aanvraag en zet eerder zijn handtekening onder een offerte.

In het onderzoek van De Klussenier worden de eerste zes maanden van 2015 en 2016 met elkaar vergeleken. Het aantal aanvragen voor verbouw- en renovatiewerkzaamheden blijkt in 2016 met 5% te zijn gestegen.
Naast het aantal aanvragen is het gemiddelde offertebedrag eveneens hoger. De eerste kwartalen van 2015 en 2016 zijn met elkaar vergeleken. Er is een stijging van 5% van het offertebedrag geconstateerd. Tevens is er gekeken naar de tweede kwartalen. De groei bedraagt hier zelfs 10%.
Een aanname die wordt gedaan, is dat de voorgaande jaren vooral het hoognodige renovatiewerk werd uitbesteed. Dit jaar zijn juist de grotere verbouwingen en het verbeteren van het wooncomfort meer in trek. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat de consument vaker akkoord gaat met een offerte. In 2016 steeg het aantal getekende offertes met 4%.
Welke invloed heeft dit op de orderportefeuille van de zelfstandige vaklieden? Volgens de onderzoekers is de gemiddelde werkvoorraad groter geworden. Er is zoveel vraag, dat vaklieden het werk bijna niet aankunnen. Hun werkvoorraden nemen toe en consumenten moeten langer wachten op uitvoering van hun opdrachten. Volgens De Klussenier vraagt de huidige markt om meer goede vaklieden, want er is werk genoeg.

Bron: www.houtwereld.nl