Explosie Veiligheidsdocument

By 17 november 2016Nieuws

Wij zijn vanaf nu in het bezit van een Explosie Veiligheidsdocument. Wanneer bij houtverwerking fijn stof vrijkomt, bestaat er gevaar voor stofexplosies. Als er voldoende fijn houtstof in de lucht aanwezig is, kan één enkel vonkje van een lamp of machine voldoende zijn om een stofexplosie te veroorzaken.
Stofexplosies in afzuigsystemen komen regelmatig voor in de hout- en meubelindustrie. De menging van houtstof en lucht in het systeem zorgt voor een explosief mengsel. Ook in de container waarin het stof wordt opgevangen, is het explosierisico relatief hoog. Gelukkig leiden deze explosies meestal niet tot letsel, maar slechts tot materiële schade.

Het Arbobesluit verplicht bedrijven tot een gestructureerde aanpak van explosiegevaar. Werkgevers moeten hiertoe de brandbare stoffen, risicovolle situaties en blootgestelde werknemers inventariseren. En zonodig maatregelen treffen, werknemers voorlichten en een explosieveiligheidsdocument opstellen. Dit gebeurt aan de hand van een RI&E en een plan van aanpak.verplicht bedrijven tot een gestructureerde aanpak van explosiegevaar. Werkgevers moeten hiertoe de brandbare stoffen, risicovolle situaties en blootgestelde werknemers inventariseren. En zonodig maatregelen treffen, werknemers voorlichten en een explosieveiligheidsdocument opstellen. Dit gebeurt aan de hand van een RI&E en een plan van aanpak.

HOUTHANDEL LOOIJMANS

Op 16 november jl. hebben wij deelgenomen aan de Explosie Veiligheids Dag in Wageningen. Tijdens deze dag hebben wij ons Explosie Veiligheidsdocument verkregen. Hiermee voldoen wij als Houthandel helemaal aan de wetgeving op dit gebied en is onze RI&E weer compleet.