FSC en PEFC gaan samenwerken

By 16 juni 2017Nieuws

PEFC en FSC hebben afgesproken dat ze samen gegevens over dubbele certificeringen gaan verzamelen en bekendmaken. Ze doen dat met terugwerkende kracht tot en met 2016.

Meer dan 69 miljoen hectare (ofwel 16%) van alle wereldwijd gecertificeerde bossen is dubbel gecertificeerd volgens de normen en waarden van zowel PEFC als FSC. Dit is een toename van 30 miljoen hectare vergeleken met informatie die PEFC International in 2012 had verzameld.
Dubbele certificering komt voor omdat bosbouwers in verschillende delen van de wereld kiezen voor zowel het PEFC- als het FSC-keurmerk indien zij hun duurzame bosbeheer willen bewijzen. Doordat de gecertificeerde bosoppervlakken in dat geval voorkomen in de statistieken van FSC en PEFC, leidt dat – als er een optelsom wordt gemaakt – tot een onwerkelijk groot gecertificeerd oppervlak.
PEFC en FSC gaan daarom nauw samenwerken en hun gegevens delen, zodat er een correcte schatting kan worden gemaakt van de hoeveelheid bos dat mondiaal duurzaam is gecertificeerd.
Op zijn beurt kan de markt dubbele certificering van bossen voorkomen, door simpelweg bij de inkoop zowel het FSC- als het PEFC-certificaat te accepteren. Daardoor kunnen boseigenaren en bosbouwers hun geld steken in het certificeren van een extra areaal aan bos.
De inmiddels verzamelde informatie over 2016 toont aan dat dubbele certificering van stukken bos voorkomt in 28 landen. Wordt dubbele certificering buiten beschouwing gelaten, dan blijkt er in de wereld in totaal 429 miljoen hectare aan bos te zijn gecertificeerd. Daarvan is zeventig procent PEFC-gecertificeerd.

Bron: www.houtwereld.nl