Houten stallen

By 9 juni 2016Nieuws

Speciaal voor leden van de VVNH is een rapport opgesteld om richting de brandweer en opdrachtgever te gebruiken in geval hout dreigt te worden uitgesloten van toepassing bij stallenbouw.

Het rapport ‘Gelijkwaardigheidsverklaring Hout en brand in stallenbouw’ kwam tot stand in opdracht van het sectiebestuur Naaldhout van de VVNH.
Op 1 april 2014 is een wijziging van het Bouwbesluit van kracht geworden, met verscherpte eisen voor de bouw van stallen. Dit houdt in dat materialen, waarvan het oppervlak aan de binnenruimte grenst, moeten voldoen aan Eurobrandklasse B. Dit met als doel om dieren te beschermen tegen de gevolgen van brand en rook.
Deze maatregel was aanvankelijk bedoeld voor de beperking van brand door isolatiematerialen, maar heeft door de wijze van opname in het Bouwbesluit ook onbedoeld gevolgen voor de toepassing van hout, en met name voor houten gordingen in stallen.
In de, voor VVNH-leden opgestelde, gelijkwaardigheidsverklaring vinden houtondernemers argumentatie waarom de huidige regelgeving (eis Europese brandklasse B) niet van toepassing zou moeten zijn/is; ook treffen zij daarin een technische onderbouwing aan rond de bijdrage van hout aan brand. Het rapport is met brandweerfunctionarissen besproken en er zijn al enkele projecten uitgevoerd in hout waar dat als gevolg van de nieuwe regelgeving anders in staal had plaatsgevonden. (bron: VVNH)