Houtvochtgehalte in prefab bouw

By 16 maart 2016Nieuws

Door het steeds verder aanscherpen van de isolatie-eisen van dak- en wandelementen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de sporen, stijlen en regels en het bijbehorende houtvochtgehalte. Momenteel vinden er inventarisaties en metingen plaats.

SKH stuurde twee jaar geleden – in maart 2014 – een brief naar haar KOMO-certificaathouders ‘Prefab bouwdelen’. Aangekondigd werd om het houtvochtgehalte in hout voor prefab bouwelementen te verlagen naar gemiddeld 15% op het moment van verwerking.
Centrum Hout stelt dat de huidige beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) uitgaan van een houtvochtgehalte van kleiner dan 20%. Het houtvochtgehalte van de houtconstructie in zeer goed geïsoleerde bouwelementen loop echter sterk terug. In de praktijk worden in prefab dakelementen al houtvochtgehalten van 8 tot 9% gemeten.

Dit is reden voor SKH om te pleiten voor een houtvochtgehalte van gemiddeld 15% (15 + 2 -4%) voor hout met een afmeting hoger dan 175 mm. Dit geldt dus voor timmerfabrieken die de elementen onder KOMO willen leveren én “op het moment van verwerking”.
De VVNH heeft via haar sectiebestuur Naaldhout aangegeven dat dit niet betekent dat deze eis dan ook meteen als een inkoopeis van timmerfabrikanten moet fungeren, omdat er tussen levering en verwerking veel gebeurt dat invloed heeft op het houtvochtgehalte.

Om deze processen beter in beeld te krijgen is er een inventarisatie gestart via de Stuurgroep Kwaliteit VHSB, waarbij enkele timmerfabrikanten het houtvochtgehalte bij ontvangst en verwerking meten en enkele houthandelaren het houtvochtgehalte in kaart brengen bij verzending naar de timmerindustrie. Een tweede meetronde zal plaatsvinden in juni.

Op basis van deze metingen zullen aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de aanpak van het onderwerp houtvochtgehalte voor gebruik in prefab bouwdelen.

In de tussentijd kan men timmerfabrikanten er op wijzen dat het bij het houtvochtgehalte voor hout in prefab bouwdelen hoger dan 175 mm gaat om het houtvochtgehalte op het moment van verwerking en dus niet op het moment van levering.

Bron: www.houtwereld.nl