Krapper aanbod naaldhout en plaatmateriaal

By 6 november 2017Nieuws

Op grond van signalen links en rechts dat de levertijden van hout en houtproducten oplopen, heeft brancheorganisatie VVNH navraag gedaan bij haar productsecties Naaldhout en Plaatmateriaal. Hoewel de druk op de aanvoerkant toeneemt, is er van schaarste in ieder geval geen sprake, zo blijkt.

“Er is geen schaarste aan naaldhout in het algemeen”, concludeert de VVNH. “De levertijden voor bewerkingen en van houtproducten zijn echter de afgelopen periode opgelopen door de grote vraag vanuit de bouw. De productiebedrijven en houtverwerkende industrie hebben een overvolle orderportefeuille, met als resultaat opgelopen levertijden. De voorraden naaldhout bij de houthandel zijn door de grote vraag niet overmatig groot, maar de aanvoer vanuit de productielanden is prima. De aanvoer kan een paar dagen uitlopen door de grote Europese en wereldwijde vraag naar naaldhout – waardoor de klant wellicht iets langer moet wachten – maar van schaarste is geen sprake.”

Door de toegenomen bouwproductie in Nederland is er een toenemende vraag naar houtachtige plaatmaterialen. De VVNH: “Dit valt samen met een aantal mondiale ontwikkelingen waardoor de vraag naar een aantal constructieve plaatmaterialen, het aanbod overstijgt. Het gaat hier met name om de constructieplaten, zoals OSB, elliottis pine-platen (Brazilië) en plaatproducten van radiata pine (Chili). Het Scandinavische Pellos (vurenconstructietriplex) is ruim verkrijgbaar, maar zit in een iets hoger prijssegment.”

Belangrijke oorzaak voor de krapte van genoemde constructieve plaatmaterialen is de zuigende werking van de Noord-Amerikaanse bouwsector door de heropbouwwerkzaamheden als gevolg van opeenvolgende orkanen. “Hierdoor heeft een verschuiving van de volumes van Europa naar Noord-Amerika plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook in de productie- en toeleverende landen problemen, zoals het door brand uit productie vallen van enkele OSB-fabrieken en een explosie bij een belangrijke lijmfabrikant in China. In hoeverre deze krapte op de markt ook doorwerkt naar vertragingen in de uiteindelijke bouw is lastig te zeggen. Dat komt omdat er, in sommige gevallen, duurdere, alternatieven voorhanden zijn en omdat de productie van bouwdelen deel uitmaakt van een (over)volle orderportefeuille binnen de (timmer)industrie”, aldus de VVNH.

Bron: www.houtwereld.nl