Op al onze offertes en leveringen gelden de algemene verkoopvoorwaarden van de koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), met arbitraal beding, zoals deze voorwaarden laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 40530880.

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden.

Download-button-onthoutons(18)