EUTR

Op 3 maart 2013 is de Europese houtverordening (EUTR) in werking getreden.

De EUTR maakt deel uit van het actieplan van de EU, dat in het leven is geroepen om de illegale houtkap- en handel in illegaal hout tegen te gaan, en deze producten te verbannen van de Europese markt .

Een marktdeelnemer ( importeur) zal de handelsketen dusdanig transparant in beeld moeten hebben, zodat de beoordeling van eventuele risico’s die optreden bij het importeren van hout- en/ of houtproducten op een correcte manier kan gebeuren, en daarmee de kans op illegale import geminimaliseerd wordt.

Om dit te bereiken zal elke marktdeelnemer over een deugdelijk Due Diligence Systeem (DDS) moeten beschikken, zodat de risico-evaluatie op een correcte wijze zal gebeuren. De controle op dit systeem, en de handhaving hiervan, is voor ons land in handen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Na een uitgebreid leer- en ontwikkelingsproces van onze organisatie, heeft deNVWA een positief oordeel kunnen vellen over het door Houthandel Looijmans opgestelde DDS. Hierdoor kunnen wij stellen dat, met de implementatie- en navolging van dit DDS, Houthandel Looijmans garant kan staan voor een legale herkomst van het door ons geïmporteerde hout- en/of houtproducten bestemd voor de Europese markt.

Niet enkel voldoen wij als Houthandel Looijmans hiermee aan de eisen zoals gesteld in de EUTR, maar door het nemen van onze verantwoordelijkheid, dragen ook wij, actief een steentje bij in de ontwikkeling van een duurzame maatschappij!

Meer informatie over de Europese Houtverordening kunt u lezen op www.bewustmethout.nl